V otázce zařízení a jeho vybavení panuje v celku shoda. Je jen otázkou finančních prostředků, jaká je úroveň prostředí, ve kterém se staří lidé pohybují. Na otázku personálního zabezpečení péče však nelze najít jednoznačnou odpověď. Hlavním problémem je nedostatek personálu, který by se o seniory postaral. „V souvislosti se změnami, které chystáme v letošním roce, budeme doplňovat náš tým o pracovníky přímé obslužné péče. Chybí nám také lidé, kteří by obyvatelům našeho domova věnovali svůj čas třeba jako dobrovolníci na volnočasové aktivity," sdělila Alena Fiedlerová, ředitelka Centra sociální pomoci v Litomyšli. Tento problém neřeší sama. Obdobné hlasy se ozývají i z dalších zařízení.

Lidí je v sociálních službách stále nedostatek. Tento fakt potvrzuje i ředitel Domova pro seniory ve Sloupnici Miroslav Šteyer. „I my se potýkáme dlouhodobě s nedostatkem personálu. Míra nezaměstnanosti je dnes velmi nízká a najít kvalitní pečovatele a pečovatelky je obtížné. Nejde jen o jejich profesionální kvality, ale i o morální hodnoty a přístup k seniorům."

Domov pro Seniory ve Sloupnici má kapacitu 107 lůžek a ta je plně obsazena. „Naše zařízení je poměrně velké. Poskytujeme obyvatelům celoroční přímou obslužnou péči, zdravotní služby, sociální poradenství i kulturní a aktivizační programy. Abychom mohli všechny služby nabízet podle našich představ, rádi bychom uvítali v řadách pracovníků nové tváře. Prospělo by to jak našim klientům – měli bychom více času na posezení s nimi, popovídání, vypití kávy či čaje, vyslechnutí, tak zaměstnancům – noví lidé vždy přinesou novou energii do týmu a ve více lidech se pracuje pohodověji a v klidu", dodává Miroslav Šteyer.

S jeho slovy souhlasí i ředitelka Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě Monika Dvorská. „V průběhu pěti let se velmi změnila cílová skupina. V naší péči přibývá seniorů, jejichž schopnost o sebe pečovat je již značně snížená. Proto i my rozšiřujeme náš tým o pracovníky v přímé péči."
Pokud byste se zeptali Jaroslavy Filipové, ředitelky Domova na rozcestí Svitavy, potvrdí vám slova všech výše jmenovaných. „Je to tak. I my hledáme pracovníky v přímé péči. Máme spoustu nápadů, jak zlepšovat naše služby, ale bez dostatku kvalitního personálu to jde ztuha", říká ředitelka.

DALŠÍ OTÁZKY

V současné chvíli není jasné, kolik lidí by bylo potřeba, aby situace byla ideální. Chybí většinou jednotlivci, ale je samozřejmě těžké zajisti plnohodnotný servis klientům, když onemocní třeba jen dva zaměstnanci, nebo někdo z týmu ošetřovatelek vypadne kvůli dlouhodobé nemoci, nebo mateřské dovolené.

Navíc začít řešit problémy dříve, než by hrozilo zavírání zařízení, je pro ředitele povinností. Paradoxně jim nenahrává do karet ani fakt, že je ve společnosti trend přenášet zodpovědnost v péči na rodiny. Zdravotní stav klientů, kteří se dostávají do péče sociálních zařízení, se zhoršuje. „Většinou se pak jedná o klienty s potřebou čtyřiadvacetihodinové péče, kterou již v domácím prostředí z různých důvodů nemohou zabezpečit," vysvětlila Alena Fiedlerová.

Obavy, že by se v nejbližší době nějaké zařízení na Svitavsku nebo Orlickoústecku zavíralo, nejsou na místě. Obavy vycházejí z budoucnosti. „Mnoho pracovníků jsou tzv. „staré gardy", kde je obrovská zodpovědnost za kvalitu péče, organizaci i za klienty. Nově nastupující generace mají často specifické požadavky na pracovní dobu, pracovní náplň, zodpovědnost," řekla Alena Fiedlerová. Ve své práci se setkala dokonce i s požadavkem na pracovní poměr v délce tří měsíců. „To je prostě nereálné. Za tu dobu se pracovník sotva zaučí," dodala ředitelka domova pro seniory v Litomyšli.


PROFESNÍ VÝHODY


Práce s klienty, kteří trpí nejrůznějšími neduhy, není jednoduchá. Přesto však má i svá pozitiva. Kromě stabilního zaměstnání a možnosti vzdělávaní se jedná i o garanci průběžného zvyšování platu. Zajímavá je bezesporu i pro ty, kteří hledají smysluplnou náplň práce spočívající v péči o druhé.

Kromě stálých pracovníků mohou situaci zlepšit i dobrovolníci, kteří dovedou pomoci v mnoha ohledech. „Hledáme lidí, kteří by rádi věnovali třeba hodinu svého času týdně člověku, který by si rád poslechl čtení z knížky, kterou už sám číst nezvládne, podíval se na tabletu na fotky, nebo si prostě „jen obyčejně" popovídal. Pokud by kdokoli měl o práci v zařízeních zájem, stačí zvednout telefon," zní od ředitelů unisono.