Projekt na vybudování parku v lokalitě Mánesova prozatím stojí na mrtvém bodě. Zastupitelé jej vrátili radním. Nelíbila se jim cena.
Novou zeleň slibují radní do nové zástavby. Většina ze zhruba sedmi desítek rodinných domů už stojí. Chybí zde snad už jenom zeleň, která by obyvatelům této části města prostředí zpříjemnila. S budováním parku se mělo začít už na podzim, ale projekt zůstal pozastavený. Zastupitelé náklady na vybudování parku přehodnotili. „Původní podoba a následná soutěž, která měla vést k realizaci první etapy projektu, tedy komunikací, se zdála být zbytečně drahá," informoval poličský starosta Jaroslav Martinů. Proto projekt zastupitelé vrátili zpět radě města.

Radní musí projekt znovu posoudit. „Musíme najít úspornější řešení, nicméně náš záměr vybudovat v lokalitě Mánesova park trvá," ujistil starosta. Až najdou řešení, pak by úspornější variantu začali budovat nejdříve na jaře příštího roku.

Zeleně není nikdy dost a má více pozitivních stran. „Stromy a keře snižují hlučnost, zadržují prašnost a hlavně jsou příjemné pro oko. Pokud se podaří vybudovat ve městě další takovou zónu, pak to bude jedině dobře," řekla Martina Matějková z Poličky. A právě o to radním v projektu jde. Zajistit lidem nejen dostatek přístupových cest, ale také místa, kde by mohli odpočívat. „Park určitě vybudujeme. Nebude chybět nová zeleň, různé druhy stromů a keřů, trávníky. Počítáme se sítí cestiček, část bude asfaltová, část mlatová. Park doplní také herní prvky pro děti a lavičky," popisoval Jaroslav Martinů.