Kontroverzní návrh krajské radní Jany Pernicové (ČSSD) se kromě škol nelíbí ani některým opozičním zastupitelům.
Pernicová chce jako součást nové koncepce školství v Pardubickém kraji zrušit místa na gymnáziích a obchodních akademiích. Změny se nejvíce dotknou právě krajského města.

Krajská zastupitelka za ODS Jana Smetanová ale není ani tak pobouřena obsahem návrhu, jako spíš způsobem jeho projednávání.
„To, že má rada kraje ve čtvrtek projednávat novou koncepci školství, jsem se dozvěděla až z novin. Přitom jsem členkou výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstananost. Nová koncepce ale ve výboru projednávána nebyla, ačkoliv to ukládá zákon,“ pravila Jana Smetanová.

Krajská zastupitelka se proti takovému postupu radní Pernicové hodlá bránit.

„Zatím jsem napsala dopis hejtmanovi. Chci, aby byl materiál nejprve předložen výboru a Rada Pardubického kraje o něm rozhodovala teprve se stanoviskem výboru,“ uvedla Jana Smetanová.

Krajská radní Jana Pernicová je však přesvědčena, že k žádnému porušení zákona nedošlo. „Podle jednacího řádu kraje je nejprve návrh schválen radou a poté je teprve projednán v příslušném výboru. Projednávání ve výboru pro vzdělávání se samozřejmě uskuteční, ačkoliv tento výbor nemá rozhodovací kompetence,“ vysvětlila Jana Pernicová.

Úroveň studentů se snižuje, přesvědčivý důkaz ale chybí

Jedni jí nemohou přijít na jméno, druzí jí chválí za odvahu. O kom je řeč? O krajské radní zodpovědné za školství Janě Pernicové.
Její návrh o snížení počtu míst na gymnáziích a školách s ekonomickým zaměřením popudil hlavně představitele dotčených škol, ale také spoustu rodičů, kteří mají strach o budoucnost svých dětí. Zaměstnanci obchodní akademie v pardubické Štefánikově ulici dokonce poslali svůj nesouhlas s chystaným krokem všem krajským radním.

„Omezit počet přijímaných studentů na polovinu považujeme za příliš razantní, nepromyšlené a nevhodně načasované. Právo vybrat si školu, na které budu studovat, nesmí být omezeno momentálním kvapným rozhodnutím úředníků,“ píše se v prohlášení zaměstnanců školy.
Spokojeni pochopitelně nejsou ani na gymnáziích, která mohou přijít o jednu třídu.

„Bude to samozřejmě znamenat úbytek financí, což se může projevit na kvalitě pomůcek i počtu učitelů. Přitom naši absolventi nemají problém dostat se na vysoké školy, které si zvolili,“ pravila ředitelka Gymnázia Dašická Jitka Svobodová.
V podobném duchu hovoří také ředitel Gymnázia Mozartova Otto Horák.

„Na všech stupních školství se hovoří o tom, že se snižuje úroveň studentů. Je to ale jen pocit. Já jsem matematik a abych si dovolil konstatovat, že úroveň žáků je nižší, tak bych musel vidět třeba sociologický průzkum,“ uvedl Horák.

I lidé, kteří souhlasí s tím, že dnešní studenti nedosahují úrovně svých předchůdců, ale novou koncepci kritizují.
„Předložený materiál není koncepčně dobře připraven. Souhlasím, že v našem kraji musí dojít k redukci středního školství a ke slučování některých škol. Vyžaduje to komplexní návrh a ne nekoncepční zásah do chodu některých škol,“ vysvětlil bývalý ředitel Gymnázia Dašická a pardubický zastupitel Josef Kubát.

Ten ovšem přiznává, že úroveň studentů se podle něj snížila.
„Na gymnáziích opravdu studují žáci, kteří by dříve přijati nebyli. Je to ovšem spojitý řetěz. Klesá výstupní úroveň žáků základních, středních a zákonitě i některých vysokých škol,“ dodal Kubát.

„Úroveň opravdu klesá, proto je otázka, zda do budoucna neredukovat i místa na vysokých školách. Nyní samozřejmě studenti gymnázií úřady práce nezaplňují, ale to je tím, že se všichni dostali na vysoké školy. Ale co až dostudují? Firmy nyní shání hlavně techniky,“ nechala se slyšet krajská radní Jana Pernicová.

Pernicová ale chápe, že to bude mít s obhajobou svého návrhu složité. „Že jde o správný návrh, to se neukáže za rok, ale až poté, co studenti dodělají vysokou školu – tedy za takových pět let. Snahou kraje rozhodně není omezovat nadané žáky. Chceme jen zvýšit konkurenci na těchto školách, aby byly vyběrové a elitní. Vždyť na některá gymnázia se už ani nedělají přijímací zkoušky,“ konstatovala Pernicová.

Lukáš Dubský