O zařazení na seznam rozhodlo na základě žádosti radnice Ministerstvo kultury. Most se tak úspěšně zařadil mezi téměř stovku kulturních památek, které se v Poličce nacházejí.

Město Polička má i národní kulturní památky, což je ještě o stupeň vyšší kategorie ochrany. Patří k nim kostel sv. Jakuba s rodnou světničkou Bohuslava Martinů a barokní skvosty na Palackého náměstí – morový sloup, budova radnice a obě barokní kašny.

„Předpokládá se, že most byl zpřístupněn před slavnostním otevřením novostavby někdejšího c.k. učitelského ústavu – tedy dnešního gymnázia – 28. září 1901,“ uvedla mluvčí města Naděžda Šauerová.

Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že most je velmi hodnotným dokladem mostního stavitelství přelomu 19. a 20. století. „Je malebným prvkem prostoru, ve kterém se nachází. Je z větší části původní a představuje velmi cennou stavbu,“ uvedlo v rozhodnutí.

V Pardubickém kraji je několik stovek kulturních památek.

Památková hodnota mostu podle ministerstva není degradována ani jejím současným stavebně-technickým stavem.

„Nyní můžeme na opravu mostu čerpat finanční prostředky v rámci Programu regenerace. Podmínkou bylo právě prohlášení mostu za kulturní památku,“ dodala Marta Mastná z poličské radnice.

Rekonstrukce velmi frekventovaného mostu by měla proběhnout v příštím roce, náklady jsou odhadovány na zhruba osm milionů korun.

Poličská radnice investuje s pomocí dotací i obrovské částky do rekonstrukce zdejších hradeb. Městské opevnění poličky je středoevropským unikátem.