Proto se práce placené z těchto peněz budou dělat přednostně a další opravy včetně Panského domu budou následovat, řekl ČTK ředitel územní správy NPÚ na Sychrově Miloš Kadlec. "Bylo to tak plánované v podstatě od počátku, ale mělo to jít souběžně. Teď jsme nastavili harmonogram právě na to, aby se dodržely indikátory IROP," uvedl Kadlec. Evropskou dotaci je nutné vyčerpat do konce tohoto roku.

Celkový obsah projektu a jeho rozpočet se nemění. V první etapě se z evropských peněz opraví střechy a interiéry třetího nadzemního podlaží zámku.

Na stavební práce je pouze deset měsíců, tato část stavby musí být hotová do prosince. "Zbývající etapy obnovy zahrnující ostatní interiéry zámku, restaurování sgrafitových fasád a Panského domu financované z programu Národní kulturní dědictví by měly být dle plánu dokončeny v roce 2027," uvedla mluvčí NPÚ na Sychrově Lucie Bidlasová.

Z IROP dostane NPÚ na stavební práce 240 milionů korun včetně DPH ze státní dotace 380 milionů korun včetně DPH. Dalších 20 milionů korun z IROP bude stát nová expozice.

Kvůli průtahům v zadávacím řízení, které bylo zahájeno 21. října 2021, způsobeným námitkami a následným přezkumem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, památkáři původně soutěž počátkem ledna zrušili. Obávali se vysokého rizika nedokončení projektu v požadovaném termínu, kdy by hrozilo vrácení evropské dotace. Nakonec se ale rozhodli jinak.

"Vyhodnotili jsme rizika, firma nám předložila nový harmonogram, který posuzovali naši investiční technici, restaurátoři a garanti z generálního ředitelství NPÚ. Na základě toho jsme uzavřeli smlouvu," řekl Kadlec.

NPÚ se na obnovu zámku a Panského domu v minulosti dvakrát nepodařilo získat evropskou dotaci. Památkáři uvedli, že projekty s požadovanými dotacemi přes 250 milionů korun byly dobře připravené, ale doplatily zvláště na to, že objekty nejsou v havarijním stavu.

Zámek v Litomyšli je cennou ukázkou úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí. Postavit ho dal v 60. až 80. letech 16. století Vratislav z Pernštejna jako dar pro manželku.

Pernštejnské renesanční sídlo doplnily v 17. a 18. století barokní úpravy provedené dalšími majiteli, Trauttmansdorffy a Waldstein-Wartenbergy, za účasti předních barokních umělců. Unikátem je dochované zámecké rodinné divadlo z roku 1797. Na seznam UNESCO byl zámek zapsán v roce 1999.