„Po dokončení prací bude pro občany mnohem snazší a příjemnější se zbavit odpadu. Novinkou bude pojezdová rampa, sběrný dvůr také bude moci pojmout více materiálu. Doufáme, že po dokončení a propagaci nových prostor začnou lidé dvůr používat ještě více, čímž ušetří peníze, protože odložení odpadu je zdarma. Pomohou i proti zakládání černých skládek, které ničí přírodu,“ uvedl místostarosta Radomil Kašpar.

Součástí rozšířeného sběrného dvora bude provozní objekt se sociálním zázemím pro zaměstnance, sklad, zastřešená rampa, jejíž součástí budou ocelové velkoobjemové kontejnery a automobilová mostní váha. Pro snazší recyklaci odpadů se při modernizaci počítá s pořízením kontejnerů na znečištěné obaly, absorpční činidla, azbestový odpad, asfaltovou lepenku, stavební suť, trávu, větve, kompost, papír, plast, sklo, železo, pneumatiky, dřevo, chlazení, velké spotřebiče a televize.

Nový sběrný dvůr se otevře ještě letos. Do budoucna bude město v areálu nového sběrného dvora uvažovat o zřízení Re-Use centra. Jedná se o místo, kam občané budou moci odložit věci, které již nepotřebují, ale jiným mohou ještě posloužit.

(zva)