Stavební práce způsobí v ulicích Lanškrounská a Sušice dočasné rozebrání chodníků, které byly nedávno vybudovány s využitím dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Ze strany města Moravská Třebová jsme opakovaně žádali investora, aby kabelizaci provedl ještě před vybudováním chodníku, ale neúspěšně. Zástupci státního fondu s rozebráním chodníku souhlasí za předpokladu, že bude vše uvedeno do původního stavu,“ vysvětlil místostarosta Miloš Mička. Z důvodu náročnosti a velkých zásahů budou práce pokračovat i v roce 2020.