„Stávající chodníky jsou ve špatném technickém stavu. Podél komunikace třetí třídy chodníky zcela chybí,“ vysvětluje starostka Linhartic Marcela Šípová.

Stavební práce probíhají v obci už třetí měsíc. Hotovo by mělo být do konce června. Celkové náklady dosahují téměř 6,4 milionů korun. Obec do vybudování nových chodníků vložila ze svého rozpočtu pouze deset procent z celkové částky, bezmála 5,8 milionů pokryje dotace z evropských fondů.

„Na projektu jsme začali pracovat už před čtyřmi roky. Byla vypracována projektová dokumentace, získáno stavební povolení a následně teprve v roce 2016 jsme získali podporu z dotačního titulu,“ přiblížila Marcela Šípová.

Zahájení stavby se zdrželo o rok kvůli opakovanému výběrovému řízení. „V loňském roce jsme byli nuceni výběrové řízení dvakrát zrušit pro nepodání ani jedné nabídky,“ vysvětluje starostka. Třetí výběrové řízení, které proběhlo na začátku tohoto roku, už bylo úspěšné. Stavební práce zahájila dodavatelská firma letos v dubnu.

„Po dokončení budou vybudovány ve středu obce nové chodníky po obou stranách vozovky s bezbariérovým přístupem,“ popisuje Marcela Šípová. Vzniknou rovněž nové autobusové zastávky, zvýšená nástupiště pro vstup a výstup a zálivy pro zastavení autobusů. Dále parkovací stání před mateřskou školou, přechod pro chodce a přístupový chodník k budově obecního úřadu a nová parkovací místa před úřadem.

Nový chodník, místa pro autobusové zastávky a záliv pro zastavení autobusů vznikne rovněž v dolní části Linhartic ve směru na Radkov. V místech, kde silnice kříží komunikaci druhé třídy 371 vyroste bezpečné místo pro přecházení s ostrůvkem uprostřed vozovky. „Na protilehlé straně pokračuje chodník na další přechodové místo ve směru na Radkov,“ upřesňuje starostka.

Nově vybudované chodníky, autobusové zastávky a přechody pro chodce výrazně zvýšit bezpečnost v obci a vyjít vstříc lidem se sníženou schopností pohybu a orientace. „Důraz je kladen především na snížení počtu dopravních nehod v obci, zpřístupnění a zlepšení služeb veřejné dopravy a zajištění bezpečného pohybu chodců vytvořením kvalitní sítě pěších komunikací,“ shrnuje Marcela Šípová.

K poslední vážné nehodě, při které motorkář utrpěl vážná zranění hlavy a v umělém spánku musel být letecky transportován do brněnské fakultní nemocnice, došlo v Linharticích loni v září. Mladý muž nezvládl rychlost při průjezdu levotočivé zatáčky a vyjel mimo komunikaci, kde havaroval.