Posláním zařízení s výmluvným pojmenováním O krok dál je poskytovat pomoc a podporu dospělým s duševním onemocněním při získávání, nácviku nebo upevnění dosavadních dovedností, které lidem umožní žít život naplno. Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním je už sedmou sociální službou, kterou Charita provozuje.

Pocit sebejistoty

„Službu jsme zřídili proto, abychom pomohli řešit celorepublikovou situaci týkající se transformace psychiatrické péče. Lidem, kteří trpí psychickými potížemi, nabízíme prostor, kde mohou navázat nové sociální kontakty, získat pocit sebejistoty a naučit se novým dovednostem,“ přiblížila ředitelka Charity Ludmila Dostálová.

Kromě možností komunitního centra, které sídlí v opravené budově, kde byla dříve průmyslová výroba, mohou klienti sociální rehabilitace využít také terénní formu služby. „Charita Moravská Třebová patří mezi významné poskytovatele sociálních služeb v regionu a díky dobrému vedení a týmu pracovníků se dále rozvíjí. Díky tomu je nyní služba dostupná pro osoby s duševním onemocněním z Moravskotřebovska,“ uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči Pavel Šotola.

Ilustrační foto
Oblíbené cyklobusy vyjedou už v sobotu

Komunitní centrum O krok dál nemá pomáhat jen lidem, kteří se potýkají s psychiatrickým onemocněním, ale rovněž jejich rodinným příslušníkům. Život s psychiatrickou diagnózou je podle ředitelky moravskotřebovské Charity extrémně obtížný pro všechny členy rodiny. „ Ať už si klienti vyberou jakoukoliv variantu, kterou nabízíme, náš tým se bude snažit jim pomoci, aby se mohli posunout o krok dál. Proto jsme pro službu zvolili i takový název,“ uzavřela Dostálová.

Přes 25 tisíc osob

Ve východní části Pardubického kraje dosud podobná služba scházela. V kraji je v kontaktu s psychiatrickou léčbou přes 25 tisíc osob. V péči se o ně dělí několik typů zařízení. Lůžkovou psychiatrickou péči poskytují tři zdravotnická zařízení: Pardubická nemocnice, Svitavská nemocnice a Odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku. Celkem disponují přibližně 120 lůžky. Krajský špitál je současně jediným zařízením, kde mají pacienti rovněž denní stacionář.

Největší váha péče o osoby s duševním onemocněním však leží na ambulantních zařízeních. Hustota sítě psychiatrických ambulancí, přepočteno na počet obyvatel, je v Pardubickém kraji nejnižší v celé republice.

Sociální služby, přestože nejsou bezprostřední součástí medicínského přístupu k duševně nemocným, fungují jako propojené nádoby. Nedostatečná kapacita ubytovacích sociálních služeb může například vést k neúměrnému prodlužování hospitalizací u nemocných.

Individuální práci s vážně duševně nemocnými a koordinaci různých druhů služeb poskytuje organizace Péče o duševní zdraví, která provozuje regionální komunitní týmy v okresech Pardubice, Chrudim a Ústí nad Orlicí. Stejné služby nabízí ještě Oblastní charita Polička a občanské sdružení Focus Vysočina prostřednictvím střediska v Hlinsku.

Pobytové služby psychiatrickým pacientů poskytují dva domovy se zvláštním režimem: Domov na hradě Rychmburk a Domov u Kostelíčka v Pardubicích.

Lanškroun. Ilustrační foto.
Lanškroun opět vyhlášen přívětivým úřadem