Podstatou této metody je využití virtuální reality a sledování pohybu očí, takzvaný eye-tracking, pomocí oční kamery. To vše s přihlédnutím k moderním poznatkům z psychologie a také z personalistiky. Projekt finančně podporuje Technologická agentura České republiky (TA ČR).

„Eye-tracking nám umožní detailněji nahlédnout do emocionálních procesů, vnitřních stavů, pohnutek a vnímání člověka, ze kterých vychází pozorovatelné chování. Tím můžeme lépe porozumět přirozeným reakcím testovaných osob. Virtuální realita pak dodá autentičnost modelových situací a nasimuluje prostředí reálného provozu,“ vysvětlil technický ředitel Medicton Group Richard Grünes. Tato společnost se již téměř patnáct let zabývá zdravotnickou technikou.

Výzkumníci se nyní pokusí všechny zmíněné technologie i poznatky otestovat a následně propojit takovým způsobem, aby mohli nové řešení využít třeba pro trénink lidí. Celý projekt vychází z dřívější vědecko–výzkumné činnosti.

Výzkum začal loni a zainteresovaní experti věří, že se ho podaří dokončit v roce 2020. „Podíl rizik způsobený selháním technologií se daří postupně snižovat díky automatizaci procesů, a proto je potřeba věnovat maximální pozornost lidskému faktoru,“ uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Právě lidský činitel a jeho selhání bývá v současné době častou příčinou ohrožující bezpečnost pracovních procesů. „Novou technologii bude možné přizpůsobit na míru konkrétním potřebám uživatelů a požadavkům trhu, a sice návrhem a tvorbou dalších a dalších modelových situací,“ dodal Konvalinka.