Okolí svitavské památky bude rozkopáno během podzimu. Jedná se o další fázi oprav. V loňském roce byla budova odvlhčena a také byly vyměněny dveře v interiéru. Letos došlo k zateplení stropů a půdy. V příštím roce se dočkají výměny okna a opravena bude i fasáda.

Následovat budou už jen parkové úpravy.