Rozšířením provozních prostor o dva tisíce metrů čtverečních získal litomyšlský závod možnost navýšit výrobní kapacitu sklovláknitých materiálů o třicet procent. Posílí zejména finální produkce tzv. perlinky, která je důležitou součástí fasádních systémů a vnitřních omítek.¨

„Jsme rádi, že jsme otevřením nové haly mohli nabídnout práci odborníkům z našeho regionu. V současnosti máme již na 1800 kmenových zaměstnanců," uvedl Miloš Pavliš, generální ředitel společnosti Adfors CZ. Ten při slavnostní prezentaci nezapomněl připomenout hodnoty, na kterých firma staví. Nové výrobní prostory neznamenají pro firmu jen navýšení výroby a potažmo zisku, ale také větší odpovědnost k lidem a životnímu prostředí ve městě i širokém okolí.

Samotná výstavba pomohla mimo jiné zaměstnat pracovníky firem z regionu.

Tento fakt ocenil rovněž starosta města Litomyšle Radomil Kašpar, který zmínil při slavnostním zahájení provozu fakt, jakým způsobem se firma Adfors CZ stará o spokojenost občanů a návštěvníků města a zároveň podporuje podnikatelské subjekty ve městě.

Investice do haly pomohla zaměstnat v první fázi třicet pracovníků dělnických profesí. V následujících měsících by jejich počet mohl vyrůst na stovku.

„Je to jiné než před třemi lety nebo jedním rokem. Znamená to pro nás více práce. Sice nám pomáhá, že jsme silná a stabilní společnost, ale díky specifickému oboru necílíme na lidi, kteří práci umí, ale na ty, kteří chtějí pracovat a něco se naučit," prozradila personální ředitelka firmy Lucie Vějačková, jak je těžké shánět nové zaměstnance.

V loňském roce dosáhl Adfors CZ obrat 6,86 miliardy korun. Tato částka se promítla na investicích, které činily 1,2 miliardy korun. To se také promítlo nejenom do rozšíření výrobních prostor, ale také do nárůstu počtu zaměstnanců za poslední dva roky o 222 osob.