Ten je rovněž autorem stejnojmenné knihy, která vyšla letos v létě. Nová publikace je zkrácenou a upravenou verzí knihy. Čtenáři v ní najdou informace o evropsky významných lokalitách, přírodních rezervacích, památkách, vodních plochách, naučných stezkách, významných krajinných prvcích a památných stromech v okolí Litomyšle. Brožura je k dostání zdarma v informačním centru v Litomyšli.