„Společnost vyvrátila fámy, že zde cukrárna už nikdy nebude,“ s potěšením konstatoval svitavský starosta Jiří Brýdl při otevření obchodu. Náměstek pekárenské firmy Petr Fencl slíbil trvalou kvalitu. Silná společnost je také pro město zárukou, že splní dohodnuté závazky.

Od počátku devadesátých let, kdy prostory opustila cestovní kancelář, zde byla cukrárna. „Když jsme hledali předchozí nájemce, vytvořili jsme takzvané cukrářské komando,“ vzpomíná místostarostka Marcela Sezemská. S kolegy tehdy objeli všechny cukrárny bez ohlášení. „Objednali jsme si zákusky, zaplatili a teprve pak se přiznali, proč jsme přijeli,“ vzpomíná na netradiční výběr místostarostka.