Dobrovolníků je celá řada a nevykonávají svojí činnost pouze na území Pardubického kraje. Slavnostní vyhlášení těch nejlepších se uskuteční 2. prosince.

Společenské ocenění

„Dobrovolnictví a společenská odpovědnost firem se v Pardubickém kraji stále rozvíjí, což významně pomáhá neziskovým organizacím v jejich činnosti a při uskutečňování mnoha prospěšných projektů," uvedl Pavel Šotola, krajský radní zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor. O lidech, kteří dokážou pomáhat potřebným by měli všichni vědět. „Naším cílem je vyzdvihnout nenahraditelnou činnost dobrovolníků, firem a organizací a jejich zásluhy přiblížit veřejnosti a společensky je ocenit," dodal Pavel Šotola.

Letošní ocenění dobrovolníků, nestátních neziskových organizací a společensky odpovědných firem, které je součástí Evropského roku občanů 2013, má jednu novou kategorii. Tou je ocenění zaměstnavatele nebo firmy, která zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním na otevřeném trhu práce.

Nominační listy i pravidla nominací jsou ke stažení na webu nevladky.cz. Akci pořádá Koalice nevládek Pardubicka s Pardubickým krajem, organizacemi Europe Direct Pardubice a Rytmus.

Kategorie pro nominace
Dobrovolník
Fyzická osoba.
Nestátní nezisková organizace
Občanské sdružení či nadace působící na území Pardubického kraje.
Společensky odpovědná firma
Podnikatelský subjekt, který podporuje dobrovolnictví a neziskovky.
Stejná šance
Zaměstnavatel 2013
Pro zaměstnavatele a firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním znevýhodněním na otevřeném trhu práce.