"Prosíme organizátory veřejných společenských či kulturních akcí, které plánují uspořádat v roce 2024 a které zasáhnou do nočních hodin, aby do 8. ledna tyto akce nahlásili na adresu radnice@svitavy.cz nebo do datové schránky města Svitavy. Díky tomu bude moci být udělena výjimka z doby nočního klidu a předejde se případným zbytečným problémům s tím souvisejících," uvedla svitavská mluvčí Kateřina Kotasová.

Obecně je doba nočního klidu stanovena od 22:00 do 6:00 následujícího dne a její porušení podléhá sankcím.

Nadále je v platnosti také vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která ukládá pořadatelům veřejných produkcí ohlašovací povinnost. Tuto povinnost lze splnit na webových stránkách města Svitavy v sekci kalendář akcí (vyplněním formuláře „přidej akci“ v plném rozsahu požadovaných informací). Oznamovací povinnost je možné splnit též zasláním všech požadovaných informací na radnice@svitavy.cz, zasláním do datové schránky města Svitavy (6jrbphg), případně elektronicky na portále občana města Svitavy.