Skála, jíl a desítky čidel. Masiv u Hřebečského tunelu je pod neustálým dohledem moderní technologie. Celý svah monitorují speciální čidla a inklinometry.

„Celá skalní masa byla detekována jako potenciálně riziková k sesuvu. Upozorňuji však, že nedošlo k žádnému pohybu. Všude, kde máme tunely, sledujeme geologické a hydrogeologické okolí a stejně tak i tady u Hřebečského tunelu. Detekovali jsme riziko, které by mohlo nastat, kdybychom ho zanedbali, proto provádíme preventivní stabilizaci svahu,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Psali jsme:

Sanace svahu pod silnicí na výjezdu z tunelu na Moravskou Třebovou potrvá tři měsíce, hotovo má být do konce června. 

Schematická mapka ukazuje místo sesuvu v r. 2006 vlevo nad silnicí směrem na Moravskou Třebovou (bod 1) a nynější práce na sanaci svahu vpravo od silnice (bod 2).

close Východní portál Hřebečského trunelu info Zdroj: ŘSD zoom_in Východní portál Hřebečského tunelu

„Vrtáme piloty, provádíme ukotvení stěny a stavbu opěrné římsy. Vrty jsou v hloubce devíti metrů, pramencové kotvy budou dlouhé sedmnáct metrů. Potom bude následovat oprava povrchu silnice,“ přiblížil postup prací stavbyvedoucí Roman Winter z firmy Swietelsky.

Hřebečský masiv experti z Ředitelství silnic a dálnic neustále sledují. „Není tady ani tak problém se skálou, ale spíše s podložím. Skála zatěžuje podloží a to by se mohlo nějak projevit,“ podotkl Jindřich Kabrhel z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Masiv je plný čidel, některé body jsou viditelné i pro laiky. Na první pohled přitom vypadá jako odrazka.

„To místo je přesně vybrané a zafixované. A skutečně je to odrazka na čidlo, které je naproti a neustále měří vzdálenost mezi svým bodem a tou odrazkou. Když se vzdálenost jakkoliv vychyluje nebo mění, znamená to pro nás výrazný alarm. Hovoříme ale maximálně o jednotkách milimetrů,“ doplnil Rýdl.

Čidla hlídají i protější svah pod tunelem nad silnicí, který se sesunul v dubnu roku 2006 (fotky tehdejšího sesuvu ZDE). V současné době však nehrozí, že by se něco takového mohlo opakovat. „Tento svah je stabilní, nicméně by se mohl v průběhu následujících desítek let vyvíjet. Tomu zamezíme právě touto stavbou pilotové stěny, která zpevní celý masiv,“ upřesnil Rýdl.

Tunel je kvůli těžké technice umístěné na silnici pod tunelem aktuálně průjezdný jen v jednom jízdním pruhu, a to dolů, ve směru na Moravskou Třebovou. Jezdí se vlastně v pruhu, který je za normálních okolností v protisměru - na Svitavy. Tímto směrem ale nyní veškerá doprava vede po staré klikaté silnici přes Hřebeč. Objízdnou trasu několikrát denně kontroluje její správce.

V tunelu a kolem staveniště je během prací snížena rychlost na čtyřicet kilometrů za hodinu. S omezením rychlosti si však většina řidičů hlavu neláme a i nákladní auta kolem dělníků prosviští často osmdesátkou. „Nejtěžší je koordinace provozu, řidiči tady nejezdí podle předpisů. Přitom nám sem najíždí stavební technika a mixy, výjezd do provozu je pak dost složitý,“ dodal Winter.

V červnu bude tunel na dva týdny uzavřený úplně a dojde na opravu povrchu silnice pod tunelem. Na konci června však už bude vše hotové a doprava se vrátí do Hřebečského tunelu. Sanace svahu se podle Ředitelství silnic a dálnic pohybuje okolo 42 milionů korun.

Objízdná trasa ve směru na Svitavy:

close Objízdná trasa tunelu Hřebeč info Zdroj: ŘSD zoom_in Objízdná trasa tunelu Hřebeč

Harmonogram uzavírek:

I. Etapa (11. 4.) • úplná uzavírka tunelu. Objízdná trasa silnice I/35 bude vedena po silnici III/36826

II. Etapa (11. 4. – 11. 6.) • začátek etapy bude v odpoledních hodinách po dokončení úpravy svodidel a postavení dopravně – inženýrských opatření v tunelu téhož dne.V této etapě bude doprava ve směru Svitavy – Moravská Třebová vedena jedním jízdním pruhem. V opačném směru (Moravská Třebová – Svitavy) bude zřízena objížďka po silnici III/36826

III. Etapa (12. 6. – 30. 6.) • úplná uzavírka tunelu. Objízdná trasa silnice I/35 bude vedena po silnici III/36826