Ve svitavském okrese otěhotní ročně zhruba pětadvacet dívek dříve, než jim je osmnáct let. Asi dvě třetiny zvolí interrupci.

Mladá dívka, ale již matka, si halila tvář do šátku a ukrývala i zbylou část obličeje dlaněmi, aby před vstupem do soudní síně unikla objektivům kamer a fotoaparátů. Takto minulý týden skončil milostný příběh dnes šestnáctileté slečny a jejího bývalého přítele Ondřeje Rédy. Ovšem jen prozatím. Spor údajného otce o „zatajené“ dítě, které jeho mladičká matka dala k adopci, bude mít pokračování u krajského soudu.

Není jediná

„Mladistvá otěhotněla v době, kdy chodila do deváté třídy základní školy. O tom, že je v jiném stavu řekla své matce, když bylo pozdě na interrupci. V září přerušila studium střední školy a v listopadu porodila. Ondřejovi Rédovi, který s nezletilou chodil tři roky, sdělila, že to nedopadlo dobře,“ objasnil průběh událostí soudce Bohumil Kotala.

Mladá dívka ale není ve svitavském okrese rozhodně jediná, která otěhotněla jako nezletilá. Na počátku devadesátých let každým rokem porodilo dítě kolem dvou desítek žen mladších osmnácti let. Nejvíce, dvaatřicet, jich bylo v roce 1993. „Po roce 1996 jsme zaznamenali výrazný pokles. V přepočtu na počet dívek byl trojnásobný,“ vysvětlil Petr Dědič z pracoviště statistického úřadu ve Svitavách. Další desítky mladistvých se ročně rozhodují pro umělé přerušení těhotenství. Nejvíce, čtyřicet šest, jich bylo v roce 1992. Statistici mají poslední údaje za rok 2008. Tehdy na potrat šlo dvacet dívek.

Ale ne všechny milostné románky končí interrupcí. Před zodpovězením otázky, zda dát své dítě k adopci, či se jej pokusit vychovat, tak v roce 2008 stálo kromě partnerky Ondřeje Rédy, kterého navíc za pohlavní zneužívání odsoudil soud v Blansku, ještě dalších sedm mladistvých.

Zprostředkování náhradní rodinné péče, tedy osvojení či lidově řečeno adopci, mohou zajistit pracovnice sociálního odboru příslušné radnice. O osvojení ale vždy rozhoduje soud. „Při zprostředkování může být dítě svěřeno do péče budoucím osvojitelům na základě správního rozhodnutí ještě před rozhodnutím soudu,“ sdělila vedoucí oddělení prevence a sociálně právní ochrany svitavské radnice Světlana Richtrová.

Vyberou si předem?

Osoby, které chtějí osvojit dítě, ale nemusí možnost zprostředkování úředníkem využít. Mohou podat k soudu návrh na osvojení konkrétního dítěte. Tato možnost je podle Světlany Richtrové využívána v případech, kdy rodič dal souhlas s osvojením ve vztahu k určitým osobám. Tak tomu bylo i v případě dítěte bývalé partnerky Ondřeje Rédy. „Nezletilá porodila v Brně. Bezprostředně poté předala dítě k adopci. Rodinu, která měla o adopci zájem, náhodným způsobem její matka zkontaktovala a domluvila se s ní,“ uvedl soudce Bohumil Kotala. Nezprostředkované osvojení úředníci příslušných odborů neevidují. Průměrný počet případů odhadují pracovníci svitavské radnice na pět ročně. Vhodných dětí pro zprostředkování osvojení není mnoho. Ve Svitavách úředníci v loňském roce evidovali jen dvě. Letos zatím ví o jednom, jehož adoptivní rodiče vyjdou z pěti žádajících manželských párů.

Okresní soud ve Svitavách projednal od roku 2007 celkem třicet návrhů na osvojení a jen tři soudce zastavil.