Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce i počet uchazečů o zaměstnání oproti předchozímu měsíci v kraji klesl. Zároveň bylo ke konci října 2020 v kraji nejméně volných pracovních míst od konce listopadu 2017.

V meziokresním srovnání si nejnižší podíl nezaměstnaných osob v rámci Pardubického kraje drží od konce května 2017 okres Ústí nad Orlicí (2,32 % ke konci října 2020). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl ke konci října 2020 zaznamenán v okrese Svitavy (2,57 %).