To, že počet nezaměstnaných v celém okrese Svitavy s velkou rezervou převyšuje například počet obyvatel Jevíčka, nevypadá příliš dobře. Bez práce bylo v červenci podle statistik úřadů práce 4 378 lidí.

Necelých pět stovek lidí pracuje na veřejně prospěšných pracích. V průměru vychází, že nezaměstnanost na Svitavsku je 6,2 procenta. Na jedno volné místo zde připadá šest lidí bez práce. Přesto jsou čísla nižší než v minulých měsících.

Nejnižší nezaměstnanost je na Poličsku, v průměru se jedná o 3,7 procenta „V letošním roce jsme zaznamenali značný pokles počtu nezaměstnaných díky rozvíjející se ekonomice. Oproti předchozím rokům máme i vyšší počet volných pracovních míst," vysvětlila Jitka Hegmonová, ředitelka poličského úřadu práce.

Nižší nezaměstnanosti zde nahrává i to, že je zde rozvinutý průmysl, ve kterém lidé můžou najít práci. S hledáním nových míst mají větší problémy jinde.

„Ke konci července evidujeme na Moravskotřebovsku 
a Jevíčsku 1530 uchazečů o zaměstnání," uvedla Vladimíra Kantoříková z pobočky úřadu práce v Moravské Třebové. 
I zde však hlásí pokles, na začátku roku nemělo práci přes jedenáct procent lidí, dnes je stav o tři procenta nižší.

Ve Svitavách hlásí celkem 7,2 procenta, v Litomyšli 4,4. Svitavský okres má s průměrem přes šest procent nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Odborníci ale podotýkají, že řada lidí pracovat nechce.

„Je velmi pravděpodobné, že na osoby postižené sociálním vyloučením si hraje hodně spoluobčanů, kteří jimi ve skutečnosti nejsou. Je možné, že na okrese Svitavy je snad 
i 300 osob, které úřadu práce tají svůj skutečný příjem a díky tomuto zatajení podstatné části svých příjmů dostávají sociální dávky," objasnil ředitel svitavské pobočky úřadu práce Jan Tesař a dodal: „I v této oblasti vyvíjí úřad práce činnost, aby takovýmto situacím předcházel, řešil je a zamezoval jim. Není správné sociální dávky plošně snížit, je správné sociální dávky nedávat osobám, které podvádí."

Lidem, kteří mají skutečný zájem získat práci, mohou pomoci rekvalifikační kurzy. Od začátku roku tuto nabídku využilo více než sto osmdesát lidí. „O zvýšení nebo změnu kvalifikace je dlouhodobě zájem," uvedla Vladimíra Kantoříková.

Problém najít práci mají různé skupiny lidí. „Nedá se hovořit o jedné typické kategorii nejvíce postižené nezaměstnaností, nicméně do ní patří uchazeči o zaměstnání nad 50 let. Dále uchazeči do 25 let, lidé pečující o děti nebo handicapované osoby," řekla Jitka Hegmonová. „Nezaměstnaností jsou postiženy všechny věkové, i jiné, skupiny. Jestli některá skupina je o nějaké procento větší nebo menší, je nevýznamné sledovat. Staráme se stejně o všechny naše klienty," sdělil k tématu Jan Tesař.

Jen za červenec do evidence nezaměstnaných na Svitavsku přibylo přes šest stovek lidí. Největší zájem je na trhu práce o řemeslníky a kvalifikované dělníky. Větší poptávka je také po nástrojařích a kuchařích.