Ředitelství silnic a dálnic ČR začalo v minulých dnech hledat zpracovatele, který bude mít na starost provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum. Konkrétně jde o úsek mezi Džbánovem a Litomyšlí, který chce ředitelství začít stavět v roce 2024.

Na trase 7,6 kilometru dlouhé části D35 je ale nutné provést v předstihu archeologický průzkum. Zakázka bude vypsána samostatně. Práce na zemních pracích mají podle předpokladu vyjít na 159,12 milionů korun.