Salonní vagon je určen pro všechny zájemce o novinky a také pro postižené osoby, které mohou najít v oblasti výpočetní techniky nové uplatnění. Lektoři chráněných pracovišť Deep ale nebyli ve Svitavách poprvé. „V Domově na rozcestí jsme rozjeli pětiměsíční rekvalifikační kurz. Spolupracuje s námi také Naďa Mašková (vlevo) ze Svitav. Tu sice lidé znají z televizní soutěže, ale musím říci, že nám velmi pomáhá. Je to bývalá učitelka a má perfektní komunikační schopnosti. Vzala si na starost jednoho klienta a pomáhá mu s prací na počítači,“ uvedla Adéla Kolouchová, vedoucí projektů na chráněných pracovištích pražské společnosti.