„To, že se nedaří dohodnout vládě podmínky, za kterých budou čerpány finanční prostředky pro nepedagogické pracovníky, zejména z hlediska objemu financí, nepovažuji rozhodně za dobrou zprávu. I na základě jednání se starosty měst a obcí, ale také jednání s řediteli našich středních škol, jsem prověřoval celou situaci v Pardubickém kraji a ta je opravdu tristní. Ředitelé dostali minulý týden rozpis prostředků na letošní rok a v mnoha případech dochází k výraznému poklesu. Ve školách, které plně využily limit nepedagogických pracovníků, je pokles dokonce fatální. Z toho důvodu jsem přesvědčený, že je potřeba situaci ze strany vlády řešit urgentně,“ vyzval hejtman Martin Netolický.

Psali jsme:

„V Pardubickém kraji se jedná o přibližně 90 úvazků u základních a mateřských škol a 33 úvazků u středních škol, které je nyní nezbytné řešit. Dohromady se bavíme o částce 60 milionů korun v úhrnu za náš kraj. Je pro nás nepřijatelné, aby finanční prostředky na platy ve školství šly na vrub krajských a obecních rozpočtů, protože od počátku nastavení celého systému financování školství je právě tato částka dotačním vztahem, tedy že kraje pouze přerozdělují finanční prostředky státní. Není tedy možné, aby peníze, které jsou pro kraje a obce určeny na úplně jiné aktivity, byly využívány v oblasti školství jenom proto, že se vláda nedokáže dohodnout na finančním krytí slibů, které dala,“ řekl hejtman.