Že to tak opravdu je, zjistí každý, kdo se s dlouholetým učitelem dá do řeči. Letopočty, vzpomínky a informace sype z rukávu jak na běžícím pásu. František Plech je jevíčský rodák. Pamatuje si ještě, jak ve městě vedle sebe pokojně žili Češi, Němci i Židé. Zájmu o vlastivědu, dnes bychom řekli regionální historii, u něj, jak sám vzpomíná, ve třinácti letech vzbudila německy psaná místopisná publikace, kterou dostal od faráře. A neopustil jej po celý život. „Kam jsem přišel, tam jsem se hned začal zajímat o historii obce,“ vzpomíná jubilant.

František Plech má na kontě nepřeberné množství drobnější článků i několik publikací. Od osmdesátých let, kdy se po dlouholetém působení na škole v Biskupicích vrátil do rodného Jevíčka, píše pro město kroniku. Objemné svazky, které jsou jeho dílem, by mohly být pro kronikáře vzorem. Vyčerpávající informace a úhledný rukopis, který prý kdosi při listování kronikou považoval za tiskařské písmo.