„Stavební úpravy by totiž ohrozily vlastníky domů u řeky Třebůvky,“ přibližuje problém Ladislav Šafr. Obává se, že by voda pozemky a objekty podmáčela, proto s obyvateli a projektanty projedná všechna možná řešení. Úpravy by se také nepříznivě dotkly plánované průmyslové zóny za obcí. Zastupitelé by museli změnit územní rozhodnutí. Na středeční jednání zastupitelstva pozvali krajského radního Petra Šilara.

„Program na ochranu vod jsem vysvětlil. Určitě se starostou najdeme společnou řeč,“ věří v dohodu radní. Stavba má podle přizvaného moravskotřebovského starosty Josefa Ošťádala chránit všechny obce na toku Třebůvky před povodněmi. Útěchovští se před pěti lety proti nim zabezpečili po svém. Prohloubili koryto a voda se rozlévá až za vesnicí.