„Jde o rozsahově největší a finančně nejnáročnější etapu,“ vysvětluje. Regeneraci tohoto sídliště má město rozdělenou do pěti etap. „Půjde o obdobné úpravy jako v zahajovací části, tedy budování parkovacích ploch, dětských koutků, státní pro kontejnery, obnovu a výstavbu chodníků,“ sděluje Musil.

Práce musí dokončit ještě letos, přestože začínají později. „čekali jsme na státní dotaci,“ odůvodňuje pozdější termín zahájení prací.