Nezaměstnanost je sice na solidních číslech, město prosperuje jako nikdy předtím. Jenže ve městě a v regionu totiž chybí další desítky míst, které by nutily odejít za lepším, anebo by nabídly práci lidem, kteří na ni čekají. Firem totiž v Poličce není mnoho. „Je důležité, aby do města přišel investor, který lidem nenabídne za jejich práci osm až deset tisíc korun, což je na hranici vyžití. Lidé musejí mít na spoření i bydlení," říká Josef Hegr z Poličky.

Není prý přesvědčen, zda pro takový vývoj město dělá vše. Faktem je, že za poslední tři roky přibyly do průmyslové zóny tři nové závody. Další velká firma staví kompletně nový areál a nabídne stovky pracovních míst. „Přál bych si, ať je tu někdo takový, kdo bude zároveň dbát na spokojenost lidí. Žije se tu vážně dobře, až na ty platy," dodává Josef Hegr. To další občan si myslí, že zatím město postupovalo dobře a v příštích letech pozná výsledky. „Město případného investora láká asi dobře, když nad autobazarem rostou haly. Přijde mi, že na tak malé město je vše akorát," myslí si František Jílek. Josef Heger mu zase oponuje v tom, že pokud i lidé bez práce nenajdou uplatnění, mohl by nastat problém. „Pokud nebude plná zaměstnanost, může se zvýšit kriminalita a lidé budou v depresi," tvrdí Josef Hegr. Polička a okolí přitom patří v kriminalitě na třinácté místo v rámci východních Čech.
Jiným příběhem jsou cyklostezky. Vášnivý cyklista Jakub Mitáš vidí srovnání s ostatními městy. „Když pojedete do Ústí, najdete tu několik desítek kilometrů stezek. V okolí Poličky máme tak dva kilometry stezky po šotolině," přidává názor. Jiní občané, kteří zase nejsou pravidelnými cykloturisty, ale kolo využívají jako dopravní prostředek do zaměstnání, by síť cyklostezek také uvítali.

„Dělají se nové širší silnice, ale na cyklisty se moc nemyslí, natož na bruslaře," říká kriticky Pavla Doubková z Lezníku. „Kolaři" si v současnosti neužijí vyjížďky do volné přírody podobně jako v jiných městech. Polička totiž do tohoto odvětví v minulosti příliš neinvestovala. „Oceňuji nové silnice, lépe se jezdí. Ale v dnešní době, kdy řidiči jezdí jako šílenci, se na silnicích necítím příliš dobře. Hlavně večer nebo brzy ráno, kdy se jezdí do práce, nebo z práce," dodává Pavla Doubková. Nezbývá než čekat na to, zda volby přinesou v obou otázkách zlepšení.

ANKETA: Jak chcete přilákat do města nové investory?
 Co uděláte pro dokončení a vylepšení cyklostezek?

Jaroslav Martinů, 55 let 
starosta, ODS

Po realizaci 1. a 2. etapy včetně navazující části, kterou jsme rychle připravili pro výstavbu jednoho výrobního závodu připravit další území, které by mělo přirozeně sloužit pro realizaci záměrů příštích investorů.

Po využití bývalé železniční vlečky do Bořin a opravě spojnice mezi Poličkou a Modřecem bude nejefektivnější opravit úseky historických cest – úsek od rybníku Troubný na Baldu a Stašov, od rybníku Nový zadním směrem na Modřec, od Pasek do Pomezí. A pak se pustit do tras složitějších na výkupy pozemků.

Milan Břeň, 40 let 
advokát, ANO 2011

Je odpovědné lákat do města investory, víte-li, že jim neumíte zajistit kapacitní připojení na infrastrukturní sítě? Polička nemá již dostatek přívodní kapacity elektřiny, vede sem jen trasa VN z Hlinska a její kapacita už neumožní připojit většího odběratele. Zaspalo se. V nejbližší době bude asi velký problém někoho nalákat, a to na cokoli.

Chceme zřídit cyklostezku k masokombinátu a upravit tu na Modřec i pro in-line bruslaře. ANO hodlá prosadit v rámci meziobecní spolupráce propojení cyklotras v regionu a vznik jejich sítě.

David Šafář, 42 let 
zástupce ředitele ZŠ, KDU-ČSL

Musí být splněna nejzákladnější podmínka: město musí mít připravenou vyhovující lokalitu. V územním plánu máme území vymezené, je třeba pokračovat ve výkupech pozemků, abychom je v patřičném objemu zasíťovali a nabízeli zájemcům.

Cyklostezky opravdu chybí. Ve spolupráci s okolními obcemi či městy se dá vytvořit projekt vyhovující všem a bude mít větší šanci při získávání dotací. Pro bezpečnost cyklistů navrhujeme vodorovným značením vymezit části komunikací pro cyklisty tam, kde to bude možné.

Marie Kučerová, 62 let 
místostarostka, ČSSD

Pro Poličku jsou aktivní investoři důležití. V územním plánu Poličky je již nyní vyčleněná plocha pro nové firmy. Klíčové je, zda zajistí nejen nová pracovní místa, ale také je dlouhodobě udrží. Základem úspěchu je rychlé a věcné jednání, cena pozemků, která nesmí být přemrštěná, ani podhodnocená.

Vedení města chce stávající stezku po trase bývalé vlečky do strojíren upravit pro in-line bruslení. Bylo vhodné její prodloužení k přehradě. Budeme usilovat o zařazení této akce do rozpočtu roku 2015.

Jiří Kalvoda, 49 let 
živnostník, SPOZ-SNK

Každý investor vyžaduje ziskovost, ale hlavně ochranu a dlouhodobou výnosnost své investice. Město musí nabídnout výhody, zasíťované pozemky, infrastrukturu, ale hlavně kvalitní pracovní sílu. Je nutné vstřícné jednání s mnohými ústupky.

Městská cyklostezka byla zatím takový pokus. Ví se, že povrch nevyhovuje. Je zapotřebí vést diskuzi s cyklisty, rodinami a jinými možnými uživateli o rozšíření a praktičnosti dráhy, která by minimálně měla vést odněkud někam! Poučme se u okolních měst, možná i v zahraničí.

Jan Matouš, 41 let 
provozovatel služeb cestovního ruchu, Pro Poličku

Zabezpečit výkup vhodného území a maximální administrativní pomoc a servis města tak, aby investovat v Poličce bylo přehledné, dostupné, snadné a bezpečné. Potom také posilovat pozitivní obraz Poličky a informace o zóně k podnikání dostat na všechna kontaktní místa pro investory.

Ve vedení města se naplno věnovat přípravě a realizaci navržených cyklostezek k masokombinátu a k přehradám, v pozici zastupitele i nadále na potřebu cyklostezek upozorňovat, aby již započatá práce byla dotažena do konce.

Martin Plšek, 45 let 
lékař, TOP 09

Za nejdůležitější považujeme udržení stávajících firem a podporu jejich rozvoje. Budeme podporovat rozvoj průmyslové zóny. Aktivně vyhledávat nové investory a vytvářet optimální podmínky pro jejich podnikání. Vyhledávat projekty investorů bez ekologické zátěže krajiny.

Je nutné opravit makadamový povrch cyklostezky v místě bývalé vlečky na Modřec, zvážit prodloužení, či propojení na přehradu. Podpoříme dokončení cyklostezky Polička – masokombinát. Chceme vytipovat lokalitu pro vytvoření in-line povrchu.

Ivan Chudý, 67 let 
důchodce, KSČM

Chceme prosadit další rozvoj průmyslových zón, včetně vybudování bezproblémového přístupu k nim. Pro rozvoj podnikatelských aktivit využít i nevyužívaná území. Nesporným pojítkem se zaměstnaností je i pokračování v bytové výstavbě s příslušnou občanskou vybaveností.

Vytvořením ucelené koncepce sítě cyklostezek zohledňujících účelné napojení na ostatní v regionu s možností vedení kolem zajímavých míst a památek, respektujících přirozené trasy pro občany chceme dosáhnout dalšího zatraktivnění celého města Poličky.