Ústavní soud ale zrušil povinnou veřejnou službu, v obci Rychnov na Moravskotřebovsku přesto dva muži v rámci ní pracují. Odvádějí pro vesnici práci, kterou by jinak musela platit. „Před zrušením rozhodnutí se u nás na veřejné službě střídalo třicet osm lidí," sdělil starosta obce Milan Hána. Dvěma mužům, kteří zůstali, obec dává obědy a poskytuje nocleh ve své ubytovně. „Dělají pro vesnici práce v lese, natírají obecní budovy, něco opraví, případně udržují v pořádku a čistotě veřejná prostranství," vyjmenoval co všechno pro obec dělají starosta Rychnova na Moravě Milan Hána. V zimním období údržba není tak náročná, až na úklid sněhu. „Na podzim a na jaře budou mít s údržbou zeleně a čistoty veřejných prostranství podstatně více práce,"ujistil starosta vesnice. Je rád, že zůstali alespoň tito dva pracovníci. Obci výrazně pomohou a hlavně ji to moc nestojí.