Pardubický kraj připravuje výstavbu nemocnice následné péče v Moravské Třebové. Na posledním jednání rada schválila další upřesnění, které zohledňuje ztížené podmínky, které vyplývají z hydrogeologických průzkumů, a navíc se zvýší komfort budoucích pacientů i personálu. „Projekt je pro nás důležitý, proto dbáme na precizní plánování. Nově schválená částka na vybudování nemocnice a její vybavení je 200 milionů korun bez daně. Mimo jiné zohledňuje ztížené podmínky, které vyplývají z hydrogeologického průzkumu. Objekt bude nutno založit na pilotách a dále bude například nutné odvádět dešťovou vodu do kanalizace. V ceně je navíc zahrnuté vybavení nemocnice,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Posílení rozpočtu se dotkne pacientů i personálu. „Díky komfortnějšímu uspořádání vnitřních prostor dojde k efektivnějšímu provozování zdravotní péče. Například devadesát lůžek léčebny dlouhodobě nemocných bude umístěných na jednom patře. Další pozitivní zprávou je, že nově u nemocnice přibudou parkovací místa,“ sdělil Ladislav Valtr, krajský radní odpovědný za zdravotnictví.

Předpokládaný termín dokončení projektové dokumentace je v srpnu 2019. Stavbu chce kraj dokončit v polovině roku 2021. Stejně jako u dalších projektů Pardubického kraje je součástí hodnotícího kritéria na dodavatele stavby doba dokončení.