Jednou z nich je i to, že zástupci měst, ve kterých se léčebné zařízení nachází, nejsou ve správních radách. Na středeční schůzce se tak sešlo vedení „nové" nemocnice, radní Pardubického kraje odpovědný za zdravotnictví Roman Línek a zástupci města Litomyšle a okolních obcí.

„Chceme komunikovat se zástupci měst, ve kterých je nemocnice s akutní lůžkovou péčí. Hovořili jsme o koncepčních možnostech rozvoje. Nemocnici v Litomyšli vnímám jako nezbytný a základní kámen nemocniční péče v Pardubickém kraji," prohlásil generální ředitel Nemocnic Pardubického kraje Tomáš Gottvald. Veřejnost také ujistil, že v současnosti je pět nemocnic a stejný počet jich také do budoucna zůstane. Jedna velká společnost tak podle jeho slov musí profitovat a také zajišťovat základní péči ve všech oborech. „Co se týká specializovaných pracovišť, vždy bude záležet na investičních možnostech a personálním zabezpečení," dodal Tomáš Gottvald.

Optimistická vyjádření účastníků jednání potvrzuje i fakt, že do litomyšlské nemocnice míří miliony korun. „V současnosti dobíhají z evropských peněz projekty a výběrová řízení na dovybavení přístroji a technikou za dvaadvacet milionů korun. Další investicí je zateplení interny za dvacet milionů. V příštím roce by také měla být zateplena budova ředitelství nemocnice," vyjmenoval investiční akce radní Roman Línek.

Setkání nad budoucností nemocnice vyzněla pozitivně. „Jsem rád, že jsem se dnes s kolegy z radnice a dalšími starosty, kteří zastupují litomyšlský region mohl dozvědět, že nám nic hrozného nehrozí a naopak je perspektiva v rozvoji nemocnice. Doslechl jsem se, co plánuje kraj za investice a mám z toho dobrý pocit," řekl po jednání starosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Stěhování

Velmi důležitou zprávou pro občany Litomyšle je dořešení otázky stěhování Léčebny dlouhodobě nemocných z vily Klára, která je v nevyhovujícím technickém stavu. „Dohodli jsme se, že stěhování provedeme letos nebo příští rok. Zároveň s tímto krokem budou uskutečněny další drobné investice, které s tím souvisí. Chceme, aby vše bylo vyřešeno na několik dalších desítek let a bylo to dobré pro pacienty i pro návštěvy," poznamenal Roman Línek.

Dlouho diskutovaný přesun a zároveň zlepšení podmínek pro obyvatele Kláry kvitoval i starosta Litomyšle. „Je to důležitá zpráva pro pacienty. Klára není v dobrém technickém stavu. Přestěhování bude do areálu interny, která je ve fázi zateplování," řekl Radomil Kašpar. Dalším pozitivem je i to, že nedojde ke snížení kapacity lůžek.
Rozvoj litomyšlské nemocnice nebude jen z krajských a evropských peněz. Schválen je i návrh na zřízení nadačního fondu. Do něj by měli přispívat kromě Litomyšle i zástupci z podnikatelské sféry, občané a okolní obce. Průhledným způsobem by tak získané finance měly pomoci s nákupem přístrojového vybavení.

Nemocnice v Litomyšli a s ní další zařízení v kraji fungují pod jednou organizací. „Je to logický krok. Je potřeba sjednotit procesy. Přináší to však i drobné komunikační komplikace. Na hodnocení je však ještě brzy," řekl generální ředitel Nemocnic Pardubického kraje .