„I kdyby byl zájem větší, více jich otevřít nemůžeme,“ říká zástupkyně ředitele školy Marie Štarhová. „Problém nedostatku sester v nemocnicích bych ale nevyřešili ani kdybychom přijali více studentů,“ přiznává. „Zhruba sedmdesát pět procent našich absolventů studuje dál na vyšších nebo vysokých školách,“ vysvětluje.

„Letos poprvé skončí studium zdravotničtí asistenti, ale už víme, že pro většinu z nich tím vzdělávání na školách nekončí,“ doplňuje. „Chci dělat záchranáře, takže musí studovat dál,“ netají svůj záměr třeťák Pavel Chudý.

Maturitou vzdělávání neskončí ani pro jeho spolužačku Michaelu Mencovou. „Zajímá mně intenzivní medicína. Musím ji vystudovat abych mohla dělat sestru na AROnebo JIP,“ vysvětluje.

Některá děvčata se zájmem o studium ale přiznávají, že se spokojí jen s maturitou.„Mám představu o práci sestry a po skončení zdravotnické školy nastoupím v nemocnici,“ přesvědčuje deváťačka Světlana Štěpánová z Letovic.

Další budoucí studentka, Dominika Černohorská z Litomyšle zatím neví co dál, ví jen, že chce na střední zdravotnickou školu. „Přihlášku si podám, myslím, že mně studium bude bavit. Zda by ale bude stačit maturita to nevím,“ konstatuje zástupkyně ředitele.

Střední zdravotnická škola poskytuje vzdělání v oboru zdravotnický asistent. Po absolutoriu pracují ve zdravotnických zařízeních nebo pokračují ve studiu na vyšších a vysokých školách. Dívky a chlapci mohou podávat přihlášky do konce února. Více na www.szs.svitavy.cz