„Všechny nemocnice budou poskytovat i nadále akutní zdravotní péči a zůstanou ve vlastnictví kraje," uvedl předseda představenstva Pavel Havíř. Kraj navrhuje řízení pěti nemocnic jako jednoho subjektu s jedním představenstvem a jednou dozorčí radou. To přinese přehlednější řízení nákladů a společných nákupů. „Jednotná personální politika má za cíl udržet kvalitní zdravotnický personál. Obslužné a technické činnosti bude řídit a spravovat jedna společná vnitřní organizační jednotka," vysvětlil Pavel Havíř.

Pro každou z pěti nemocnic existuje perspektiva. „Ani pro jednu nemocnici nebudou změny likvidační," podotkl první náměstek hejtmana Roman Línek. Peníze, úhradová vyhláška a odborné společnosti tlačí na kraj, aby změnil rozmístění zdravotní péče v některých oborech.

Neurologie vpřed!

Litomyšlskou nemocnici čeká vzhledem k personálním, technickým a medicínským předpokladům alokace akutní lůžkové péče v oborech dětského lékařství a porodnictví. Změnu nastartoval odchod dvou dětských lékařek. „Prioritou v Litomyšli je rozvoj neurologie, kde vzniklo iktové centrum pro téměř polovinu kraje," uvedl Pavel Havíř. Roman Línek označil neurologii za vlajkovou loď Litomyšlské nemocnice. S sebou nese rozvoj dalších oborů, a to rehabilitace a ortopedie.

Ve Svitavské nemocnici zůstanou základní obory akutní péče, chirurgie, interna, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví. „Bude nezbytné posílit lůžka intenzivní a ARO péče. ORL a urologii navrhujeme řešit v rámci společného lůžkového fondu chirurgických oborů," vysvětlil Pavel Havíř. Rozvoj má zajištěný psychiatrie, která bude v novém centru komplexní péče. Stane se navíc jedním z pilířů krajského zdravotnictví.

(jik)