O pacienty z půlky celého Pardubického kraje se starají odborníci z iktového centra Litomyšlské nemocnice. Na starost mají lidi, které postihla cévní mozková příhoda. V Litomyšli teď obhájili tento prestižní statut na dalších pět let. Vysoce specializovanou péči tak budou lidem s neurologickými problémy poskytovat minimálně do roku 2020.

„Pochopitelně nás to velmi těší a je to vynikající zpráva pro pacienty v našem kraji. Péče je o ně i nadále zajištěna. Potvrdilo se, že centrum pokračuje v trendu plnění standardů superspecializované péče o nemocné," uvedl k úspěchu generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Obhajoba však nebyla snadná. Jednalo se o dlouhodobý a náročný proces. Činnost iktového centra hodnotila odborná komise podle několika parametrů. Zajímala se například o celkový počet pacientů, kteří byli s cévní mozkovou příhodou léčení na neurologickém oddělení. Ptali se i na to, kolik lidí bylo nakonec léčeno nejmodernější 
a nejúčinnější metodou – trombolýzou.

„Hodnotí se rovněž čas, který proběhl od přijetí pacienta do nemocnice až po podání této léčby. Naší snahou je to zvládnout do šedesáti minut," řekl Marián Kuchar, primář neurologického oddělení Litomyšlské nemocnice. Být součástí sítě iktových center není pouze otázkou prestiže, ale také financí. „Obhajoba statutu specializovaného centra je tvrdá a přísná. Jedná se mimo jiné i o dotace z fondů Evropské unie. Neplnění stanovených kritérií může vést až ke zrušení, vrácení dotace i k penalizaci," dodal Marián Kuchar.

Údaje o každém pacientovi, který byl léčen trombolýzou, musí odborníci z nemocnice zadávat do celosvětového registru. Výsledná data poté mimo jiné slouží i k porovnávání výkonnosti jednotlivých pracovišť.

Iktovým centrem je Litomyšlská nemocnice již od roku 2010. Projekt stál více než 20 milionů korun. „Naše neurologické oddělení díky tomu získalo moderní vybavení a přístroje, se kterými splňuje veškeré požadavky na superspecializovaná centra," uvedl Miroslav Vlach, ředitel Litomyšlské nemocnice.