Prohlášení Nemocnice Pardubického kraje:

Svitavská nemocnice je se svými téměř 50 procenty výpověďmi z dohod na zajištěné péče o pacienty mimo pracovní dobu nemocnicí s nejvyšším podílem protestujících lékařů v Pardubickém kraji. Zároveň jde o nemocnici s dlouhodobě složitou personální situací. Zajistit nepřetržitý provoz v nemocnici akutní lůžkové péče přitom bez lékařů nelze.

Podíl výpovědí na gynekologicko-porodnickém oddělení Svitavské nemocnice byl tak vysoký, že tamější fungování znemožňoval. Od začátku tak bylo jasné, že v tuto chvíli existují pouze dvě řešení – stažení alespoň části výpovědí, nebo dočasné přerušení provozu. Poté, co si lékaři vzali v pátek čas na rozmyšlenou, informovali vedení, že na výpovědích trvají. Pátečního jednání se kromě svitavských účastnili také kolegové z Ústí nad Orlicí. I tamní gynekologicko-porodnické oddělení se v době jednání ve Svitavách potýkalo s vyšším počtem výpovědí (k dnešnímu dni jsou všechny tamní výpovědi staženy). Abychom byli v této situaci schopni zajistit pro obyvatele obou okresů na východě kraje alespoň jednu fungující porodnici a rodičky nemusely cestovat až do Pardubic, zjišťovali jsme ochotu lékařů podílet se v průběhu prosince společnými silami na provozu alespoň jedné porodnice. Pomoc systému, proti kterému však lékaři tímto krokem protestují, nechtěl nikdo.

Rozhovor s lékařkou, vůči kterému se vedení Nemocnice Pardubického kraje ohradilo, si přečtěte zde:

Lékařka Ester Hladíková ze svitavské porodnice.
Výpovědi jsme stáhli pod tlakem vedení, říká lékařka ze svitavské porodnice

Současná situace je bohužel zcela extrémní, s blížícím se termínem 1. prosince i emotivní a nervozita stoupá. Včerejší jednání mezi lékaři a ministerstvem nepřineslo žádný výsledek a hrozba protestu stále trvá. Výpovědi z dohod, které lékaři podali, vedou k tomu, že péči o pacienty nejsme v některých lokalitách a na některých odděleních schopni zajistit. V takovém případě je jediným bezpečným řešením včasné přerušení provozu tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života pacientů. A přesně to se stalo ve Svitavách.

Paní doktorce, která dnes podala výpověď z pracovního poměru, přejeme v jejím profesním životě vše dobré a její nové gynekologické ambulanci spoustu spokojených pacientů.