O tom, že je práce zdravotníků mimořádně záslužná, není po náročném covidovém roce pochyb. Každá posila je proto vítaná s nadšením. Nemocnice Pardubického kraje proto pro studenty prezenčních zdravotnických oborů každoročně vypisuje stipendijní program, přičemž od nového akademického roku si mohou vybraní studenti měsíčně přilepšit až o 5 500 korun.

To vše za jediný příslib, a sice že po skončení studia rozšíří řady odborného personálu nemocnic. Stipendijní program se týká šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství, tříletého studia na vysoké zdravotnické škole v oboru všeobecná sestra, porodní asistentka, radiologický asistent, ergoterapeut, fyzioterapeut nebo zdravotnický záchranář. Podporu mohou získat i studenti tříletého studia na vyšší odborné škole zdravotnické zakončené absolutoriem.