„Po posledním šetření, které se úspěšně uskutečnilo ve dnech 5. a 6. prosince 2016, můžeme konstatovat, že naši zaměstnanci obhájili tento certifikát kvality na další tři roky. Děkuji všem za jejich práci a také všem, kteří na přípravě k akreditačnímu šetření po celý letošní rok spolupracovali," uvedl ředitel nemocnice Pavel Kunčák.

Obhajoba certifikátu SAK je signálem pro pacienty i odbornou veřejnost, že Svitavská nemocnice dlouhodobě plní akreditační standardy. „Plnění přísných požadavků na bezpečnost a kvalitu poskytované péče je naším primárním cílem v péči o pacienty. Udělení certifikátu akreditace dokazuje, že naše společnost splňuje vytyčené cíle a poskytuje služby na vysoké úrovni," sdělil generální ředitel Tomáš Gottvald. „Nejen v rámci Svitavské nemocnice, ale i celé Nemocnice Pardubického kraje je obhajoba akreditace dalším významným úspěchem. Po Chrudimské nemocnici se jedná o další naši nemocnici, tentokrát ve Svitavách, která po spojení do jedné společnosti prošla šetřením Spojené akreditační komise," dodal náměstek generálního ředitele pro zdravotní péči Vladimír Ninger.

Jaký je přínos akreditace pro nemocnici a její pacienty? „Obecně platí, že jakýkoli zavedený systém řízení kvality zvyšuje kvalitu a bezpečí poskytované péče či služeb. Tím, že jsme procesy popsali a kontrolujeme je, nastavujeme takové prostředí a podmínky práce, aby pracovníci tyto procesy – obvykle rizikové – prováděli stejným a správným způsobem," uvedla manažerka kvality Nemocnice Pardubického kraje Markéta Nemšovská. Vysvětlila rovněž, že rizikovými procesy jsou například podávání a aplikace léků, odborné výkony, vyšetření před anestézií, péče o pacienty po operačním výkonu, nebo překlad pacienta mezi jednotlivými pracovišti a další.

„K nastavení správné praxe těchto procesů v denním provozu nemocnice jsme vytvořili vnitřní předpisy. Popisují metodiku zavedení těchto procesů a definují indikátory, kterými jsou jednotlivé procesy kontrolovány a ověřovány. Kontrola je založena na interním auditu, sledování vybraných dat a stanovených ukazatelů, dotazníkovém šetření, řešení stížností a podnětů pacientů či jejich blízkých a jiném," upřesnila Markéta Nemšovská a dodává: „Samotná certifikace a audit nám nastavují zrcadlo, pomocí kterého lze velmi přesně rozpoznat rezervy a hledat vhodné cesty k nápravě."

Národní akreditace je udělována na tři roky. Zdravotnické zařízení, pokud si chce zachovat statut „akreditováno", musí každé tři roky projít reakreditačním šetřením. Všechny nemocnice v Pardubickém kraji jsou akreditovány Spojenou akreditační komisí. V příštím roce čeká, po Svitavské nemocnici, reakreditace dalších tří, a to nemocnici v Litomyšli, Ústí nad Orlicí a v Pardubicích.