Připravila proto akci pro širokou veřejnost, která se koná od čtrnácti do šestnácti hodin ve vestibulu nemocnice.

Správně umyté ruce

„Uvítáme všechny věkové skupiny od malých dětí až po seniory, kteří budou mít zájem o praktické informace. Abychom umožnili všem návštěvníkům nemocnice provést při vstupu i při opuštění nemocnice dezinfekci rukou, osadili jsme veřejné prostory a chodby oddělení dezinfektory s písemným postupem správné hygieny rukou,“ uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Markéta Nemšovská.

Všichni účastníci budou mít možnost si pod speciální osvitnou lampou vyzkoušet, jak čisté ruce mají po umytí. Získají potřebné informace o mytí a dezinfekci rukou a o jejich významu. „Chceme podpořit péči o ruce a jejich čistotu, a to jak v běžném životě každého z nás v domácnostech i na pracovištích, tak ve zdravotnických zařízeních. Chceme tak předcházet infekcím,“ vysvětlila Markéta Nemšovská.

Cílem projektu je poskytování bezpečné a kvalitní péče a k ní patří i informovanost laické a odborné veřejnosti. „Mikrobi jsou všude kolem nás a v prostředí nemocnice se mohou stát velmi nebezpečnými,“ dodala Nemšovská. Akce je zaměřena na širokou veřejnost. Nemocnice tak chce lidem přiblížit správnou techniku mytí rukou při běžných činnostech jako součást preventivních opatření před šířením infekčních činností.

Infekce je všude

Infekce v nemocničním prostředí působí pacientům komplikace jejich zdravotního stavu a tím oslabují výkonnost zdravotního systému. Zvyšují také náklady na léčení. Správná hygiena rukou je efektivním a levným způsobem předcházení nákazám.

Na tuto skutečnost poukázal již v roce 1822 francouzský lékárník, který uvedl, že ošetřující personál u osob s nakažlivými chorobami má prospěch z toho, pokud si ruce umývá chlorovým vápnem. První objektivní důkaz o významu hygieny rukou a jejich dezinfekci přinesl Ignaz Semmelweis roku 1846.

Myje se celý svět

Světový den mytí rukou vyhlašuje Světová zdravotnická organizace WHO. Jejím cílem je přiblížit široké veřejnosti pravidla hygieny rukou. První Světový den hygieny rukou byl zorganizován v roce 2005 a celý projekt podpořilo celkem 121 zemí.

Dnes je projekt podporován 138 zeměmi. Lokálně se k této aktivitě připojují různá zdravotnická zařízení po celém světě.

(zch)