Počítá se do budoucna s Litomyšlskou nemocnicí, nebo ne? Ta otázka visí ve vzduchu už několik let. Současné vedení nemocnice slibuje, že se nic zavírat nebude. Nemocnici v Litomyšli čeká modernizace za sto milionů korun, ale také změny, které se týkají hlavně chirurgie a operací.

Stomilionová injekce

Nemocnice v Litomyšli se bude do roku 2021 modernizovat a rozvíjet. „Z evropských fondů máme příslib sto milionů korun. Pořídíme nový CT přístroj, nové rentgenové pracoviště, stoly na operační sály, techniku. Počítáme s obnovou gastroenterologie za osm milionů korun. Investice se týká i laboratoří, nakoupíme 154 nových lůžek, vybavení pro rehabilitaci, centrální sterilizaci, chirurgickou JIP. Do budoucna počítáme s modernizací monobloku,“ přiblížil plány Jaroslav Kajzr, ředitel pro zdravotní služby v Litomyšli, Svitavách a Ústí nad Orlicí.

Velká investice se týká operačních sálů, ale s těmi souvisí i zásadní změny. Novinkou budou společné pohotovostní služby na chirurgii pro nemocnice v Litomyšli a ve Svitavách.

Podle vedení nemocnice je nutné na pokrytí služeb v obou nemocnicích hodně personálu. Ten ale oběma zařízením chybí. „V malém regionu máme dvě nemocnice, které zajišťují akutní chirurgickou péči. Proto chceme přesunout operativu z Litomyšle v době pohotovostní služby ve všední dny od 15.30 do 7 hodin a o víkendech do nemocnice ve Svitavách. Chirurgická ambulance bude dál fungovat stejně jako dosud. Pacienti budou ošetřeni, ale kdo bude vyžadovat urgentní operaci, bude převezen do Svitav. Slibujeme si od změny to, že v Litomyšli budeme moci klást důraz na plánovanou chirurgickou, ortopedickou a oční operativu,“ vysvětlil Kajzr. Ve Svitavské nemocnici má navíc vzniknout non stop služba radiologického lékaře.

Racionální přesun

Podle Kajzra je racionální, pokud se akutní provoz začne přesouvat z Litomyšle do nemocnice ve Svitavách. „Litomyšlská nemocnice se bude rozvíjet ve smyslu plánovaných operací. Celkové množství operací v Litomyšli bude nakonec vyšší a budou se tady moci rozvíjet obory, jako je ortopedie nebo oční, kde jsou dlouhé čekací doby a jezdí sem pacienti z celé republiky. Není snaha nemocnici zavřít, ale maximálně využít kapacitu sálů a nového vybavení,“ podotkl ředitel Kajzr.

Zajímavé jsou i počty operací. Od 22. hodiny do 7 hodin ráno se za rok 2018 udělalo v Litomyšli na chirurgii jen devět operačních výkonů. Na oddělení přitom musí sloužit dva chirurgové, anesteziolog, zdravotní, operační a sálové sestry. A právě sestry z Litomyšlské nemocnice mají možnost zapojit se do výpomoci a vzít služby i ve Svitavách a také naopak. „Doufám, že nabídku využijí, stejnou možnost mají lékaři. Jde o obsazení pohotovostní služby a pro mladé lékaře je to šance zakusit více akutní operativy a v Litomyšli zase výkony pro další vzdělání,“ uvedl Kajzr.

Iktové centrum?

Otazník visí nad osudem iktového centra pro pacienty po cévní mozkové příhodě. Podle Kajzra se s ní do budoucna počítá. „Další osud iktové jednotky závisí na několika faktorech. V roce 2020 má přijít reakreditace, hodnotí se řada parametrů, ale počítáme s tím, že bude pokračovat jako dosud,“ dodal ředitel.

Nemocnice v celé republice se potýkají s nedostatkem lékařů a zdravotních sester. Stejná situace je i v Pardubickém kraji. „Schází nám desítky lidí, nemáme oddělení, kde by nikdo nechyběl. Pak jsou tam lékaři v důchodovém věku a za ně není náhrada, stejně tak u sester,“ podotkla náměstkyně léčebné péče Zdenka Fenclová. Ředitel Jaroslav Kajzr vidí problém mimo jiné ve změně atestačního řádu, kdy absolventi musí nastoupit na místo, které má hotový akreditační proces a odejít pak na vyšší pracoviště.