„Velice si tohoto ocenění vážím. Není to jen cena má, ale všech kolegů a spolupracovníků, se kterými společně rozvíjíme naše město k lepšímu. Moc všem za to děkuji,“ řekl David Šimek. Soutěž se konala historicky podruhé a jejím cílem bylo vybrat starosty a primátory, kteří se v daném volebním období nejvíc zasloužili o rozvoj města či obce.

Vítěze soutěže vybírala z více než 200 představitelů odborná porota složená ze zástupců státní správy, ministerstva vnitra a ministerstva pro místní rozvoj a odborníků na samosprávu z vysokých škol, ale i soukromé sféry. Měřítkem byl například osobní přínos pro město či obec nebo výsledky jejich práce. (ik, lm)