„S průběhem krajského kola jsme spokojení, přišli diváci, vyšlo i počasí. Byl to první ročník krajské soutěže a věříme, že bude základem na příští rok pro další, kdy se připojí Ústecký kraj a uspořádá soutěž v Peruci," uvedl učitel Lukáš Staněk z litomyšlské střední školy.

V orbě v pátek soutěžilo celkem devět oráčů. Odborná porota hodnotila hned několik parametrů. Například pravidelnost provedení, zaklopení rostlinných zbytků, hloubku a rozdrobenost půdy. Mistrem kraje se stal Jan Boštík z Dolního Újezdu.

Tento student střední technické školy se tak stal celkovým vítězem krajského mistrovství. Soutěž v orbě uspořádalo ZD Dolní Újezd, Společnost pro orbu, Střední škola zahradnická a technická Litomyšl a obec Dolní Újezd.

Zápolení na poli přihlíželo několik stovek diváků. Krajská soutěž dříve měla velkou tradici, skončila však po roce 1989. Předloni litomyšlská technická škola soutěž obnovila nultým ročníkem.

Akce se zúčastnil mistr orby Aleš Malý, který mladé generaci předával své bohaté zkušenosti.