Charita Svitavy dnes pořádá přednášku o humanitární činnosti právě na Haiti.

Akce začíná dnes v osmnáct hodin večer ve svitavském alternativním klubu Tyjátr. Přednášet přijede Irena Klimková, která je koordinátorkou projektů Arcidiecézní charity Olomouc na Haiti. Irena Klimková v této zemi strávila rok svého života.

Přednáška

„Na setkání budeme probírat témata, jak a proč charita na Haiti působí, jak lidé z České republiky pomáhají dětem a rodinám v této zemi, o životě na Haiti a české pomoci tamním lidem," popsal za organizátory David Šmída ze svitavské charity. Součástí prezentace bude promítání fotografií, videí a ukázka tradičních haitských předmětů. „Výtěžek dobrovolného vstupného bude použit na podporu humanitární činnosti Charity Svitavy," doplnil David Šmída.

O Haiti

Haiti leží v západní polovině ostrova Hispaniola v Karibském moři. Nedávno se stalo dějištěm velké přírodní a humanitární katastrofy. V lednu 2010 tuto chudou zemi postihlo největší zemětřesní za posledních dvě stě let. Epicentrum zemětřesení se navíc nacházelo pouhých třináct kilometrů od hlavního města Port au Prince. Katastrofa si vyžádala velké ztráty na životech Haiťanů. Zároveň se několik milionů z nich ocitlo bez střechy nad hlavou.