Početní převahu drží chlapci. Letos nejčastěji pojmenovávají rodiče v okrese své ratolesti jménem Filip, Jan, Barbora a Eliška.

Najdou se i tací, kteří si vybrali jméno originální. Mezi takové patří Milena Králová a její partner Pavel Dvořák z Pomezí. K tříletému Quidovi si v lednu z porodnice přivezli druhého syna Quentina. „Naši kluci jsou jedineční a nezaměnitelní jako jejich jména,“ uvedla Milena Králová. Mladý pár nechtěl, aby měl jejich potomek běžné jméno. Netoužili ani po extravagantnosti. Problém se zapsáním svých synů neměli ani na matrice. „Jméno Quido i Quentin bylo již zaregistrované,“ uvedla maminka z Pomezí.

Aurora, Sally Sophie, Laura Elen, Nico, Christian a Alex otevřeli pomyslný kalendář méně obvyklých křestních jmen v tomto roce. Do popředí pomyslného žebříčku se vloni dostali Adamové na Svitavsku a Janové na Litomyšlsku. Nejčetnějším ženským jménem ve svitavském okresu byla Barbora. „Pro srovnání si rodiče v roce 2002 nejčastěji vybírali Terezu a Jana. Jména se většinou opakují,“ sděluje litomyšlská matrikářka Irena Štochlová. Pomalu se podle ní vrací některá tradiční jako je František a Marie nebo Josefína.

Ze zákona není možné zapsat do matriční knihy jména, která jsou zkomolená, zdrobnělá nebo domácká. Ověřováním podoby jmen se zabývá v České republice jako jediná soudní znalkyně v oboru jazykovědy Miroslava Knappová. Podle matričního úřadu v Litomyšli trvá zpracování posudku až tři měsíce. „Je tedy zapotřebí informovat se včas o možnosti zapsání, aby nezůstal novorozenec nějakou dobu bezejmenný,“ říká Irena Štochlová z matriky.

Češi jsou ve vybírání jmen pro své potomky poměrně konzervativní. Až ve třiceti procentech totiž rozhoduje rodinná tradice. Velký vliv má podle odborníků také náboženské vyznání, etnická kultura nebo oblíbenost televizní osobnosti. (pop)