Oproti minulému roku si Litomyšlané polepšili o dvě místa.

„Život v našem městě je hodně založený na aktivitě obyvatel a vzájemné spolupráci. Máme zde řadu šikovných a činorodých lidí, kteří se hodně zajímají o dění ve městě a sami výrazně přispívají k tomu, jak město funguje,“ komentuje úspěch starosta Daniel Brýdl. Sousední Svitavy jsou na 106. místě v republice a dvanáctí v Pardubickém kraji.