Lidé se včera podívali do městské čistírny odpadních vod v litomyšlském Nedošíně. Vodu tu čistí biologicky, ale Evropská unie požaduje změny a chemii.

Žádná chemie

Objekt čistírny odpadních vod v Nedošíně pochází z roku 1960 a nyní čeká na velkou rekonstrukci. „Zatím čistíme vodu biologicky bez jakýkoliv chemikálií. Používáme štěrk, písek a další metody. Ročně vypustíme do řeky Loučné až čtyři a půl milionů kubíků vody,“ uvedl Michal Škoda, ředitel čističky. Vylisovaný odpadní kal putuje do kompostárny. „Využívá se při rekultivacích. V žádném případě se nejedná o přímé využití v zemědělství,“ podotýká ředitel Škoda.

Čistírnu odpadních vod musí město do roku 2010 zmodernizovat. „Začnou platit přísnější normy pro obsah dusíku a fosforu ve vypouštěných vodách,“ vysvětluje vedoucí odboru místního hospodářství Pavel Jiráň. Intenzifikace přijde podle předběžných odhadů zhruba na sto milionů korun.
Po rekonstrukci se ale kapacita zařízení nezvýší. „Je koncipována na třicet šest tisíc obyvatel. Spíše nám jde o to, aby se do čističky dostalo větší množství živin a abychom se vyhnuli chemickému substrátu. Pokud se napojí další obce, živiny ze splašků by mohly částečně pokrýt umělé dávkování,“ vysvětluje Škoda. Podle jeho slov ale jde o složité a nesmyslné limity dané Evropskou unií.

Do přestavby a instalace nové technologie v čistírně se ale radní pustí, jen pokud dostanou evropské peníze.