„Původní záměr prošel několika etapami. Výškové domy měly být postavené napříč, tak by nám nestínily,“ říká Dagmar Martinková, která spolu s dalšími obyvateli se zamýšlenou výstavbou nesouhlasí. „Najednou došlo ke změně, která byla projednaná během dvou měsíců. Byli jsme překvapeni rychlostí, s jakou se o změnách rozhodlo,“ pokračuje Martinková.

Podle obyvatel ulice, které místní kvůli stromořadí vzrostlých dřevin neřeknou jinak než Kaštanka, se o výstavbě výškových domů v jejich těsném sousedství rozhodlo na poslední chvíli.

U místního stavebního úřadu se svými námitkami neuspěli, proto se obrátili na nadřízený Krajský úřad Pardubického kraje. „Úřad si vyžádal pouze spis a od stolu rozhodl, že zákon nebyl porušen,“ zlobí se starousedlíci.

Obyvatelé rodinných domků se však nenechali odradit a obrátili se přímo na ministerstvo pro místní rozvoj. A hledají i další zastánce. „Psali jsme stížnost přímo k rukám ministryně Kláry Dostálové, chystáme se oslovit ombudsmanku a budeme předávat petici na podporu kaštanového stromořadí a nesouhlasu s výstavbou bytových domů,“ nastiňuje Dagmar Martinková.

Odpověď z ministerstva místní nepotěšila

Odpověď z ministerstva jim přišla před pár dny. „Ministerstvo nemůže zásadně zasahovat do řízení, vedených jemu podřízenými správními orgány, jež dosud trvají, respektive která nebyla dosud pravomocně skončena,“ uvádí se ve vyjádření. Úředníci územně a stavebně správního odboru lidem z Kaštanky doporučují, aby se znovu obrátili na krajský úřad.

Na výstavbě bytových domů vadí starousedlíkům především dvě věci: Šestnáctimetrová výška domů, které podle nich jejich vilky zcela zastíní, a plánované vykácení kaštanového stromořadí. „Dřív nám i v zimních měsících svítilo do oken sluníčko od rána až do pozdního odpoledne. Až se postaví výškové domy, neuvidíme sluneční paprsky více než dvě hodiny denně,“ říkají obyvatelé vilek. Obávají se i nárůstu nákladů na topení. Sluneční svit prý místnosti v jižních částech jejich domků dokázal za celý den vyhřát.

PARK PATRIOTŮ ve Svitavách dostává  svoji podobu. Stromy už jsou na svém místě, zbytek prací pokračuje.
Nejzelenějším městem je Moravská Třebová

Součástí dokumentace v územním řízení, bez kterého by developer nemohl bytové domy postavit, je i studie zastínění rodinných domků. Podle výsledků studie, která posuzuje délku slunečního svitu podle norem, k nepřípustnému snížení doby oslunění ani denního osvětlení nedojde.  „Výpočtem bylo zjištěno, že doba oslunění je vyšší než devadesát minut,“ uvádí se ve studii. Rovněž z hlediska denní osvětlenosti obytných místností orientovaných k novostavbě podle studie vše odpovídá normě. Normě zjištěné hodnoty zřejmě skutečně odpovídají, lidé z rodinných domků jsou ale přesvědčení, že změnu pocítí.