Přestavba poličského úložiště komunálního odpadu přijde na necelé čtyři miliony korun. „Náš dvůr byl zastaralý, skladištěm nebezpečného odpadu byla jen dřevěná kůlna,“ přibližuje Jiří Coufal z odboru životního prostředí. Do modernizace se pustili z bezpečnostních a hygienických důvodů.

V těchto dnech dokončili ale jen zemní práce. „Zbývá ještě vybudovat ocelovou halu, asfaltový povrch a rozmístit kontejnery,“ vysvětluje Coufal. Věří, že práce dodavatel do konce roku stihne.