„Zaměříme se především na stromy, jejichž koruny jsou hodně prorostlé a neprošly ještě zdravotním odlehčovacím a bezpečnostním řezem," říká starosta Trpína Miroslav Tocháček.

Lípy, jasany, břízy či další stromy v obci sice nejsou v havarijním stavu, avšak jednou by se při silném vichru mohlo stát, že způsobí škodu či ohrozí lidské životy. Proto se už brzy práce chopí specialisté z autorizované firmy, s níž obec dlouhodobě spolupracuje. Ta posoudí, které stromy projdou prověrkou a budou případně potřebovat bezpečnostní lanovou vazbu.

„Kontrolované stromy se vyskytují na veřejném prostranství a jsou v majetku obce. Necháme zkontrolovat také ty u kostela, u volejbalového kurtu, na letní zahradě nebo v nedaleké Hlásnici," plánuje starosta. Se zdravotním řezem podél silnic by souhlasili také ochránci přírody.

„Pokud jde o stromy, které mohou působit škody či ohrožovat obyvatele, přednost má pochopitelně zdraví lidí," přikyvuje Radek Holcman z Českého svazu ochránců přírody pro organizaci Baldský vrch.

V obci však už nyní vědí, že se zřejmě zbaví lípy u volejbalového kurtu, která má dvojkmen. „Uvnitř je narušená. Přišli jsme na to už na podzim, kdy jsme tu měli i rizikové řezání vlivem námrazy větve. Nejsem však odborník, takže uvidíme, jak to analyzují kompetentní lidé," dodává Miroslav Tocháček.
Už vloni v obci spadl strom na posezení u jednoho z domů u letní zahrady. Rozlámal přilehlou boudu, krb a další zařízení. Škoda tehdy byla vyčíslena na sto tisíc korun. „Přesně tomu musíme předcházet," uzavírá starosta.

Obec na prořezání místních dřevin obdržela dotaci z programu revitalizace zeleně od Pardubického kraje.