Spáleniště, to je křižovatka na silnici I/35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Lidé na ní velmi často odbočují také do Koclířova. Ovšem jízda směrem z Koclířova na Svitavy je velký problém, doslova hazard. Doprava je docela vidět, ale automobily zleva člověk jen tuší. Přes travnatý svah nejsou vozidla jedoucí od Moravské Třebové vidět. Navíc právě v tomto úseku mají řidiči na tachometru vysokou rychlost. Možnosti řešení situace jsou. Jenže Ředitelství silnic a dálnic na ně nemá peníze.

O situaci na Spáleništi jednali policisté se zástupci krajského úřadu, Ředitelství silnic a dálnic a Koclířova. Společně hledali řešení. „Problém je, že stále existuje vidina rychlostní silnice R35. Ta zastavuje investice, které by se měly dělat,“ uvedl David Švec, vedoucí dopravního inspektorátu Policie ČR ve Svitavách. Řešení problémů na křižovatce ale existuje. „Kdybychom chtěli zlepšit rozhledové poměry, hlavně od Koclířova, musel by se odtěžit svah na obou stranách silnice. Na jedné straně se nachází skládka štěrku a na druhé svah kopce. Viditelnost může zhoršovat i vysoká zeleň, proto je nutná pravidelná údržba,“ přiblížil David Švec. Jenže zatím k odtěžení nedošlo. Důvod? Peníze. Jediný, kdo se může do úprav pustit, je totiž Ředitelství silnic a dálnic. „S investicí do úprav křižovatky na silnici I/35 u Koclířova v plánu na příští rok nepočítáme. Existuje technické řešení, ale z finančních důvodů ho nemůžeme realizovat. Ministerstvo dopravy zastavilo přísun peněz na podobné investiční akce a navíc existují mnohem horší úseky,“ sdělila Martina Vápeníková, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Kruhák ani zrcadlo

Vyřešilo by tíživou situaci na Spáleništi zrcadlo? Podle policie ne, protože je to příliš dlouhá vzdálenost. Řidič by toho podle Davida Švece moc neviděl. Ani kruhový objezd tady nepřipadá v úvahu. Intenzita provozu na silnici I/35 totiž výrazně převyšuje dopravu na odbočkách do Koclířova a Svitav. Řidičům tedy nezbývá nic jiného, než při cestě z Koclířova riskantně přejíždět pětatřicítku a nebo jet po místní komunikaci a vyjet u autobusové zastávky směrem na Svitavy.

Nehodovost na Spáleništi

Na křižovatce Spáleniště na silnici I/35 se v roce 2009 staly tři nehody. „Šlo o nedání přednosti v jízdě. Jedna nehoda se stala po střetu se zvěří,“ sdělil vrchní inspektorka Anna Štegnerová ze svitavské policie.

Pro srovnání čísla roku 2008:
Na křižovatce se stalo celkem šest nehod. Ve dvou případech však nešlo o nedání přednosti, nýbrž o nedodržení vzdálenosti za jedoucím vozidlem.