Právě v Hradci nad Svitavou vede frekventovaná železnice jen několik metrů od rodinných domů. Starostka Stanislava Vaněčková ale s rizikovým úsekem nemůže nic dělat, protože nepatří obci. Bezpečnost tratí má na starosti Správa železniční dopravní cesty.

„Není v našich silách všechna nebezpečná místa ohradit, oplotit nebo obezdít. Navíc jde o velmi nákladné investice. V lokalitě Hradce nad Svitavou zatím neplánujeme výstavbu dalších protihlukových zdí. Trať z České Třebové do Brna je po modernizaci,“ vysvětluje Anna Kodysová, mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

Děti si nedokáží představit, jaké nebezpečí jim na kolejích hrozí. Letos už zahynulo pod koly vlaku přes devadesát lidí.

Tragická událost, ke které došlo v úterý 3. července v Hradci nad Svitavou, je skutečně velmi smutná. Bohužel to není ojedinělý případ na železnici. Lidé mnohdy nerespektují zákaz vstupu do vyhrazeného obvodu dráhy, dospělí si dokáží alespoň představit nebezpečí, které jim tam hrozí, ale malé děti ne. Tím spíše by měli být ostražití ti, kteří je mají na starosti.

Je to obdobná situace jako u silnic a dálnic, jak mi jistě dáte za pravdu. Není v silách všechna nebezpečná místa ohradit, oplotit, obezdít a ani u silnic to není obvyklé. Navíc jsou to velmi nákladné investice. V protihlukových stěnách musí být zachovány únikové východy a kdo ví – a podle psychologů je i pravděpodobnější, že by dětskou zvědavost možná více vybízely prozkoumat, co je za touto zdí…

Někdy i obyvatelé domů o tyto bariéry nestojí, protože jim zpětně odráží hluk, vznikající na jejich obydlené straně stěny (např.ze silnice) a mnohdy jim i omezují výhled.

V této lokalitě, dle sdělení našich odborníků, neplánujeme výstavbu dalších protihlukových zdí.

Trať Česká Třebová – Brno je po modernizaci – je součástí 1. tranzitního železničního koridoru. Ten je vybudován v souladu se všemi platnými normami a předpisy včetně bezpečnostních a hygienických norem. Stavba samozřejmě byla veřejnoprávně projednána a ke vzneseným námitkám bylo přihlédnuto.

Věříme, že spíše než stavění bariér by byla více účinná osvěta, která zvýší informovanost obyvatel o tom, že do prostoru železnice, mimo určených míst (přejezdy, přechody, nástupiště) je vstup zakázán. Ing. Anna Kodysová, vedoucí kanceláře GŘ, SŽDC s.o.