A jak před nedávnem slíbili rychlé řešení, tak i konají. Ekologický „úklid" látek v areálu, kvůli nimž bezprostředně hrozí ekologická katastrofa, uhradí z nového dotačního programu určeného na sanaci havarijních stavů objektů a skladů či takzvaných černých skládek.

„Jsem rád, že se na základě konkrétního případu rozpohybovala pomyslná kola a celý vůz se nám daří táhnout úspěšně kupředu. S panem ministrem jsme se domluvili, že kraj odstraní environmentální riziko z areálu neprodleně a na své náklady. Ty mu pak budou proplaceny právě z nově vznikajícího programu," uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Náklady na likvidaci první várky nebezpečných látek se podle něj vyšplhají na čtvrt milionu korun. Zatím není určený termín prvního transportu z Vitky.

Brněnec bude pilotním projektem, na němž se vyzkouší nový systém poskytování dotací při akutním enviromentálním ohrožení. Důraz na rychlé řešení situace kladl především starosta Brněnce Blahoslav Kašpar. Ten je rád, že nezůstalo u slibů a vrcholní politici konečně přešli k činům. „V každém případě je důležité poděkovat komukoliv, kdo se o to zasloužil. Mělo by to takhle fungovat všude. Jenže nezbytné je také postihovat viníky takových událostí. Pak bude všechno v pořádku," uvedl Blahoslav Kašpar k případu.

Podle něj je důležité, aby se rychle postupovalo a poté by měl zafungovat stát. Kašpar dostal už na prvním setkání s ministrem obrany i hejtmanem kraje příslib, že se urychleně bude řešit i stav budov i také další nebezpečné látky v obřím areálu. Vypisování dotací na přírodní havárie pro kraje a obce je společným projektem Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a České inspekce životního prostředí.

Ze státního fondu poputuje na podobně urgentní řešení sto milionů korun. Projekt bude zahájený už v březnu a systém výzev proběhne dvoukolově. „Dvoukolová výzva byla zvolena zcela záměrně, v prvním kole získáme data pro monitoring postižených lokalit, a ve druhém kole již budou zpracovány plné žádosti na konkrétní opatření na základě naší výzvy a přímé komunikace s předkladatelem žádosti," připomněl ke způsobu výzvy Petr Valdman, ředitel SFŽP.